"Loading..."

vevaiosi mixanikoyH βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών επισυνάπτεται σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτου όπως γονική παροχή, αγοραπωλησία, δωρεά κ.τ.λ. καθώς και σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη σύστασης εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο όπως σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, τροποποίηση της σύστασης κτλ.
Η βεβαίωση μηχανικού αφορά στον έλεγχο της νομιμότητας του ακινήτου σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή με τυχόν λοιπά νομιμοποιητικά στοιχεία, Εάν υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, τότε εκδίδεται μια βεβαίωση ανά διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία.
Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την έκδοσή της είναι τα ακόλουθα:

Συμβόλαιο ακινήτου
Η οικοδομική άδεια του ακινήτου
Τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής αδείας του ακινήτου
Έγγραφα που αφορούν τυχόν ρυθμίσεις αυθαίρετων χρήσεων και κατασκευών
Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη

Με τα δικαιολογητικά αυτα, πραγματοποιούμε επιτόπου αυτοψία του ακινήτου, όπου συγκρίνουμε την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή/και των τυχόν λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων. Εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους ή οι αποκλίσεις είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων υποβάλλουμε ηλεκτρονικά τα στοιχεία του ακινήτου και του ιδιοκτήτη στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού. Η παραπάνω βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ για δυο (2) μήνες από την ημερομηνία της αυτοψίας.

geotehnikimelethΗ έρευνα της Γεωτεχνικής μελέτης ξεκινάει στο γραφείο, όπου επιλέγεται ο τρόπος συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών. Στην επιτόπια έρευνα γίνεται η καταγραφή των γεωτεχνικών και γεωλογικών στοιχείων της περιοχής, καθώς επίσης πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, στατικές ή δυναμικές πενετρομετρήσεις, ερευνητικά φρέατα, γεωφυσικές διασκοπήσεις, χημικές αναλύσεις ή όποια άλλη μέθοδος κριθεί σκόπιμη ώστε να διερευνηθούν οι γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η εργαστηριακή έρευνα των δειγμάτων που είχαν ληφθεί κατά την επιτόπια έρευνα. Τέλος αξιολογούνται όλα τα δεδομένα και συντασσεται το τεύχος της Γεωτεχνικής Μελέτης.

Η εκπόνηση μιας Γεωτεχνικής Μελέτης είναι υποχρεωτική σε κτίρια ειδικής κατηγορίας ή/και όταν ο συνδυασμός είδους εδάφους και σεισμικής ζώνης είναι δυσμενής για το τεχνικό έργο. Πολλές φορές όμως κρίνεται απαραίτητη από το μελετητή η εκπόνησή της λόγω ιδιαιτεροτήτων του οικοπέδου/ γηπέδου ή/και του τεχνικού έργου.

statikimelethΚάθε οικοδομική άδεια που αφορά την ανέγερση κτιρίων πέραν των αρχιτεκτονικών μελετών πρέπει να περιλαμβάνει και Στατική Μελέτη. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση αυτών των μελετών, η επίλυση των κτιρίων γίνεται με το κατάλληλο λογισμικό. Οι σπουδές μας στο Πολυτεχνείο μας έχουν προσφέρει το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να πραγματοποιούμε τις μελέτες αυτές άρτια και αποτελεσματικά.

Οι μελέτες συνοδεύονται από πλήρη σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερειών υποστυλωμάτων τα οποία εμπλουτίζονται από κατασκευαστικές τομές στα σημεία που απαιτείται, σχέδια λεπτομερειών και σημειώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως στο εργοτάξιο.

topografikadiaghrammataΤο Τοπογραφικό Διάγραμμα απαιτείται συνήθως για την έκδοση οικοδομικών αδειών τόσο στις εντός σχεδίου περιοχές όσο και στις εκτός σχεδίου, στις συμβολαιογραφικές πράξεις και πλέον ζητείται και στην συμπλήρωση των αρχείων για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, στις δη΄΄ωσεις κτηματολογίου και στις αιτήσεις στο δασαρχείο.

Η εκπόνηση μίας τοπογραφικής μελέτης περιλαμβάνεις την έρευνα του μηχανικού, τις μετρήσεις πεδίου και τις εργασίες γραφείου.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Τοπογραφικού Διαγράμματος για εσάς.

aytheretaΑυθαίρετη θεωρείται μία κατασκευή η οποία κατασκευάστηκε είτε χωρίς οικοδομική άδεια είτε κατασκευάσθηκε χωρίς να εφαρμοσθεί με ακρίβεια η εκδοθείσα οικοδομική άδεια. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί παγίδα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι πολλές φορές δεν γνωρίζουν πως το ακίνητο τους έχει κάποια αυθαιρεσία.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ αναλαμβάνουμε τον έλεγχο νομιμότητας και την τακτοποίηση εφόσον κρίνεται σκόπιμο των ακινήτων σας. Από εσάς θα χρειαστούμε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Συμβολαιογραφικά Έγγραφα (Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών εάν υπάρχει, συμβόλαιο αγοράς/γονικής παροχής/αποδοχής κληρονομιάς)

  • Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 (κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπάροχου).

  • Οικοδομική άδεια

  • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής άδειας (εφόσον υπάρχει)

  • Αρχιτεκτονικά Σχέδια φακέλου οικοδομικής άδειας

  • Διάγραμμα κάλυψης

  • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτητών

  • Εξουσιοδότηση Ιδιοκτητών

Σε περίπτωση που το ακίνητο σας διαθέτει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, ή εσείς ανήκετε σε ειδική κατηγορία πληθυσμού μπορεί να χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Η τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης χρήσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση μη τακτοποίησης. Εφόσον διαπιστωθεί από έλεγχο της Πολεοδομίας ότι υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, επισύρονται κυρώσεις τόσο σε οικονομικό επίπεδο με επιβολή προστίμων (ανέγερσης και διατήρησης) όσο και ποινικές και αστικές ανάλογα την περίπτωση. Επιπλέον για να γίνει οποιαδήποτε διοικητική ή συμβολαιογραφική πράξη για ένα ακίνητο, θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιηθεί οι αυθαίρετες κατασκευές ή/και χρήσεις και να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 30% του προστίμου τακτοποίησης.